Aanbod

Je kan bij ons terecht voor:
 • Pedagogisch advies bij samenleven:
  We zoeken samen met het gezin wat nodig is om het samenleven beter te laten verlopen.
 • Sociale en emotionele ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen:
  We ondersteunen kinderen en ouders bij sociale en emotionele problemen. We zoeken samen met welke bril er naar een kind moet worden gekeken. We proberen opvoedingstips uit, geven informatie rond de aanpak van diverse moeilijkheden (angsten, identiteitsproblemen, relationele moeilijkheden, schoolweigering, agressie,…).
 • Terug hanteerbaar maken van de opvoeding thuis:
  We wakkeren de competenties van het gezin aan om een positief opvoedingsklimaat te installeren.
 • Psychiatrische zorg aan huis:
  We geven informatie over een diagnose (ADHD, ASS, depressie,…) en werken mee aan een aangepaste ‘handleiding’ voor thuis en op school.
  Indien gewenst, engageren we ons om met school en leerkrachten samen te zitten om concrete ervaringen uit te wisselen.
 • Individuele of gezinstherapie:
  Kinderen en jongeren kunnen er baat bij hebben dat ze meer voeling krijgen met hun innerlijke gevoelswereld. Ze vinden vaak de woorden niet om aan te geven hoe ze gebeurtenissen beleven of proberen te verwerken. Sommigen slagen hier, mits een duwtje in de rug, snel beter in. Anderen kunnen via spel of creativiteit goed tonen welke zaken hen bezig houden.
  Binnen een individuele therapie ervaren kinderen en jongeren dat ze dit ongestoord mogen doen. Ouders worden nauw betrokken bij dit proces. Soms is het belangrijk de communicatie binnen het gezin te stimuleren door hier samen aan te werken.
 • ¬†BEGELEIDING TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN HET EERSTE LEVENSJAAR:
  De periode van zwangerschap of het eerste levensjaar van een kind is voor velen een mooie, maar ook intense en emotionele periode en kan het gezin al snel uit balans halen. We zijn ervan overtuigd dat preventief werken, namelijk door het ondersteunen van ouders via gesprek tijdens deze periode, cruciaal kan zijn voor het verdere opvoedingsklimaat.
 • OUDERSCHAPSBEMIDDELING
 • NIEUW: Oudergroepen Autisme¬†( informatie te verkrijgen via ons algemeen e-mailadres)