Aanbod

Je kan bij ons terecht voor:
 • Pedagogisch advies bij samenleven:
  We zoeken samen met het gezin wat nodig is om het samenleven beter te laten verlopen.
 • Sociale en emotionele ondersteuning bij ontwikkelingsproblemen:
  We ondersteunen kinderen en ouders bij sociale en emotionele problemen. We zoeken samen met welke bril er naar een kind moet worden gekeken. We proberen opvoedingstips uit, geven informatie rond de aanpak van diverse moeilijkheden (angsten, identiteitsproblemen, relationele moeilijkheden, schoolweigering, agressie,…).
 • Terug hanteerbaar maken van de opvoeding thuis:
  We wakkeren de competenties van het gezin aan om een positief opvoedingsklimaat te installeren.
 • Psychiatrische zorg aan huis:
  We geven informatie over een diagnose (ADHD, ASS, depressie,…) en werken mee aan een aangepaste ‘handleiding’ voor thuis en op school.
  Indien gewenst, engageren we ons om met school en leerkrachten samen te zitten om concrete ervaringen uit te wisselen.
 • Individuele of gezinstherapie:
  Kinderen en jongeren kunnen er baat bij hebben dat ze meer voeling krijgen met hun innerlijke gevoelswereld. Ze vinden vaak de woorden niet om aan te geven hoe ze gebeurtenissen beleven of proberen te verwerken. Sommigen slagen hier, mits een duwtje in de rug, snel beter in. Anderen kunnen via spel of creativiteit goed tonen welke zaken hen bezig houden.
  Binnen een individuele therapie ervaren kinderen en jongeren dat ze dit ongestoord mogen doen. Ouders worden nauw betrokken bij dit proces. Soms is het belangrijk de communicatie binnen het gezin te stimuleren door hier samen aan te werken.
 •  Diagnostisch onderzoek:
  Wanneer vermoed wordt dat een diagnose helpend kan zijn om de moeilijkheden te begrijpen, kan onderzoek worden georganiseerd. Dit gaat steeds door in onze praktijkruimte.
  Ouders kunnen zelf de vraag stellen. Maar ook de school, het CLB of andere hulpverleners kunnen aansturen op diagnostische verfijning.
  Samenwerking met kinderpsychiaters is belangrijk om multidisciplinair tot een diagnose te komen.Binnen De Nieuwe Cirkel kan volgend onderzoek worden verricht:
  -Intelligentie-onderzoek: zowel  voor kleuters, lagere schoolkinderen als adolescenten.
  Er wordt gebruik gemaakt van de meest courante intelligentietests (wppsi III-NL, WISC III-NL, WAIS
  -Aandachtsonderzoek en neuropsychologisch onderzoek: aandachtsonderzoek gebeurt volgens de meest recente clinical guidelines.
  Er wordt gebruik gemaakt van volgende tests: TEA-Ch, Bourdon-Vos, Complexe Figuur van Rey, 15-woorden geheugentaak, Strooptast, Tower of London.
  Een observatie in de klas of in de natuurlijke omgeving vormt een noodzakelijke aanvulling (resultaten binnen een klinische setting van een onderzoekslokaal kunnen soms een vertekend of eenzijdig beeld geven.
  – Belevingsonderzoek: onderzoek naar autismespectrumstoornissen, gedrags- en emotionele problemen.
  Hiervoor gebruiken we, indien zinvol: Connors gedragsvragenlijst, AVL, CBCL, TRF, spelobservatie en projectief materiaal: CAT, TAT, ASCT, ADOS, TOM-test
 •  BEGELEIDING TIJDENS DE ZWANGERSCHAP EN HET EERSTE LEVENSJAAR:
  De periode van zwangerschap of het eerste levensjaar van een kind is voor velen een mooie, maar ook intense en emotionele periode en kan het gezin al snel uit balans halen. We zijn ervan overtuigd dat preventief werken, namelijk door het ondersteunen van ouders via gesprek tijdens deze periode, cruciaal kan zijn voor het verdere opvoedingsklimaat.
 • OUDERSCHAPSBEMIDDELING