Visie

Samen leven, samen groeien is niet altijd een vanzelfsprekendheid.
Elk gezin staat regelmatig voor grote uitdagingen, waarbij het niet eenvoudig is om voldoende oog te hebben voor elkaars kwetsbaarheden.

Samen groeien begint al tijdens de zwangerschap. Jonge ouders kunnen in deze periode al snel overspoeld geraken door onzekerheden, angsten en allerlei andere emoties die ons uit balans kunnen brengen. Ook het eerste levensjaar van een kind is vaak een ingrijpende periode voor ouders. Wij bieden, vanuit De Nieuwe Cirkel, de mogelijkheid om (aanstaande) ouders hierin te ondersteunen en samen te zoeken naar een evenwicht binnen onszelf, de partnerrelatie en het gezin.

De ontwikkeling van kinderen en (jong)volwassenen verloopt in sprongen, die niet altijd even gemakkelijk worden genomen. Hierdoor kan het samenleven al snel onder druk komen te staan en groeikansen in het gedrag komen. Een kind met extra noden, adolescenten met moeilijkheden op school of binnen de vriendengroep, bekommernissen van ouders, kunnen het evenwicht binnen een gezin al snel verstoren en zorgen voor spanningen en onzekerheden.

Het is ons doel om tijdelijk naast een gezin mee te kijken, samen op zoek te gaan naar de mogelijkheden, sterktes en krachten van het gezin. Bezorgdheden worden op een constructieve manier benaderd.
We gaan op zoek naar bestaande patronen waarin het gezin dreigt vast te lopen en kijken hoe we hier anders mee kunnen omgaan.
Verandering betekent vaak ‘iets loslaten’. We zijn er ons van bewust dat dit geen gemakkelijke opgave is. Daarom stellen we samen een aantal haalbare doelstellingen voorop waarbij het tempo, van iedereen afzonderlijk, centraal staat. We zijn ervan overtuigd dat elke ‘speler’ in het spel een stem heeft die de moeite waard is om beluisterd te worden.
We geloven sterk dat moeilijkheden in wisselwerking tussen individuen op een circulaire manier dienen te worden aangepakt.

Naast begeleiding tijdens de zwangerschap, gezinscounseling en/of psychotherapie aan huis of in de praktijk, biedt De Nieuwe Cirkel ook diagnostisch onderzoek aan voor kinderen en jongeren. Een goede inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden is soms cruciaal om tot een gepaste thuisbegeleiding te komen.
Daarnaast bieden wij individuele gesprekstherapie, gezinstherapie en ouderbegeleiding aan.

In overleg met de ouders leggen we contact met belangrijke anderen die instaan voor de zorg: CLB, school, verwijzers, Kinderpsychiater,…