Ouderschapsbemiddeling

De ouderschapsbemiddeling binnen De Nieuwe Cirkel wordt uitgeoefend door Leen Gilté, erkende bemiddelaar met specialisatie in conflictueus ouderschap na scheiding.

Leen Gilté is consulente in het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg te Brugge, waarbij zij verontrustende opvoedingssituaties moet onderzoeken, hulpverlening moet indiceren en opvolgen. Als consultente krijg je vaak te maken met (v)echtscheidingen en de gevolgen hiervan voor kinderen. Vanuit deze ervaringen en de grote vraag naar informatie, handvaten en ondersteuning voor ouders, kinderen en hun netwerk, besloot Leen om zich hierin verder te specialiseren. Leen volgde een opleiding bemiddeling en ‘conflictueus ouderschap na scheiding’ aan de Interactie-academie te Antwerpen.

Via ouderschapsbemiddeling hopen we mensen te kunnen ondersteunen, begeleiden, informeren en adviseren om zo een reorganisatie van ouderschap na scheiding minder conflictueus te laten verlopen.

Scheiden zonder conflict is niet makkelijk. Je bent er als ouder nochtans aan begonnen met de beste bedoelingen. Je zou een goede regeling treffen voor je partner en je kinderen. En toch belandden veel ouders in een heftige strijd, waar men soms de greep op verliest. Dit conflict kan jaren duren waardoor ouders zich machteloos gaan voelen. Kinderen raken gevangen in het constante geruzie tussen de ouders. Het haalt hen uit hun evenwicht en zorgt voor veel verwarring. Ook op ouders heeft strijd een grote invloed: je voelt je onzeker en machteloos.

Je kunt je kinderen het verdriet en de pijn rond de scheiding niet besparen, maar je kunt wel veel doen om hen hierin te ondersteunen. Ouderschapsbemiddeling biedt hiervoor een krachtig kader.  Een scheiding vraagt een reorganisatie van het ouderschap.

Om welzijn te bevorderen en strijd te vermijden, is het belangrijk om de focus te brengen op de relatie tussen de ouder en het kind. We gaan tijdens de gesprekken op zoek naar de mogelijkheden en de krachten van de ouders die vaak door de strijd niet meer gezien worden.  Dit met één doelstelling: de strijd niet verhogen, welzijn centraal zetten, de relatie ouder-kind versterken.

Binnen de ouderschapsbemiddeling zijn er verschillende mogelijkheden:

– tweeoudergesprekken: aan de slag gaan met beide ouders. We spreken op voorhand af of een apart gesprek met beide ouders als voorbereiding noodzakelijk is. Hierbij worden beide ouders gelijkwaardig behandeld. Een gezamenlijk gesprek zal pas doorgaan indien beide ouders hiervoor duidelijk de toelating geven. Soms zijn meerdere voorbereidende gesprekken met elke ouder apart noodzakelijk.

– éénoudersgesprekken: als ouder in strijd, kan je ook alleen op gesprek komen. Uit ervaring blijkt dat één ouder al veel invloed kan hebben op de strijd en hierdoor het welzijn van het kind kan verhogen.